Skip links

„Digitální transformace s sebou přináší možnosti, jak rozvíjet nové obchodní příležitosti, získat přístup na zahraniční trh a modernizovat váš podnik.“

Jednotný digitální trh EU je postaven na třech základních cílech:

1.

Zajistit lepší přístup k digitálním produktům a službám.

3.

Umožnit plné využití digitálních technologií ve společnosti.

Benefity


Zjednodušené zahraniční online nákupy


Možnost prodávat na celém digitálním trhu


Efektivnější vymáhání dodržování smluvních pravidel

Buďte připraveni

Jako podnikatel bych měl být připraven na:

1. Nárůst konkurence podniků z ostatních zemí a současně je nediskriminovat

2. Rychlé změny na trhu při poskytování online služeb

3. Náhlý nárůst konkurence v důsledku rozšíření nabídky

4. Zapojení se do nového systému zahraniční elektronické registrace k DPH

Je váš podnik připraven na jednotný digitální trh?

Otestujte ho - zadejte váš e-mail

Využijte příležitost jednotného digitálního trhu v rámci EU


Elektronický jednotný trh vychází z koncepce společného trhu v rámci EU, který má odstranit obchodní překážky mezi členskými zeměmi, s cílem zvýšení hospodářské prosperity podniků. Může být zdrojem až 415 miliard EUR z hlediska dalšího růstu, statisíců nových pracovních míst a vytvoření dynamické znalostní společnosti.


Co mi digitalizace firmy přinese?

Přístup

Online přístup k obchodním příležitostem a zákazníkům.

Technologie

Využití moderních technologií a inovativních služeb.

Náklady

Snížení provozních nákladů.

Efektivnost

Zjednodušení podnikových procesů a zlepšení efektivnosti podniku.

Působení

Rozšíření působení vaší společnosti pomocí nových obchodních modelů.

Legislativa

Zjednodušené podnikání v zahraničí díky změnám legislativy.

Podpora

Podpora ochrany spotřebitele stejně, jako ochrana před problematickými zákazníky.

Konkurenceschopnost

Konkurenceschopnost a moderní způsob poskytování služeb zákazníkům.