Digitální transformace

Využijte příležitosti jednotného
digitálního trhu EU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen “GDPR”).

Před udělením souhlasu k zpracování osobních údajů si, prosím, přečtěte následující sdělení a potvrďte, že mu rozumíte a souhlasíte s ním.

Správcem Vašich osobních údajů  bude společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. , se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČ 44851391.

  1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním, a to k  účelu, který je uveden níže, ve Vyjádření souhlasu.

  2. Souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jste udělil před odvoláním.

  3. Příjemcem Vašich osobních údajů bude výhradně společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

  4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu aktivní vzájemné komunikace. Pokud nedojde k vzájemné komunikaci po dobu delší než 2 roky, Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud nejste našim zákazníkem, budeme Vám zasílat informace o novinky (newsletter) pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let.

  6. Máte právo kdykoli požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, telefonní číslo a email, a to za účelem provádění přímého marketingu, tj. mimo jiné zasílání obchodních sdělení, cílené mediální reklamy a přímého kontaktování mé osoby z důvodu vytvoření konkrétní nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracoványuchovávany po dobu 5 let.

V případě, že si dále nepřejete zasílat marketingové informace, můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém obdrženém e-mailu.

Copyright © 2018 · Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Top